Combo USB Cable  ::   EW專利1公尺兩用傳輸充電線  

產品特性 :
  • 電腦傳輸與充電功能  
  • 最高支援2.0A(Max)快速充電  
  • 製造商:恩樺電子(深圳)有限公司  
  • 授權代理商:恩瑞股份有限公司 
產品說明
BACK


 

 
 
Copyright © 2016 ENRWEY CO., LTD. All Rights Reserved.             TEL : 886-2-2225-8081           FAX : 886-2-2228-6914            E-mail : webmaster@switch.com.tw